Billedet på sidehoved
 • Ruds Vedby Skole
 • Skolegade 19, 4291 Ruds Vedby
 • 57876861
 • rvs@soroe.dk

EAN-nr.: 5787 0076 15192

Ingen aktuelle nyheder
Ingen aktuelle nyheder
 • ikon
  Trine Berthou den 19-11-2015
  Borgmesteren stiller følgende ændringsforslag:
  Økonomiudvalget kan ikke tiltræde Fagcenter Børn og Familiers indstilling.
  I stedet indstiller Økonomiudvalget, at Ruds Vedby Skole og Holbergskolen fortsætter som selvstændige skoler, idet fagcenterchefen pålægges at følge den faglige udvikling på Ruds Vedby Skole tæt i dette og de kommende skoleår.
  Denne beslutning indstilles i respekt for de initiativer, der er igangsat på Ruds Vedby Skole for at forbedre de faglige resultater og trivslen på skolen.
  På mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 2. december 2015 forelægges en sag om igangværende indsatser i det samlede skolevæsen for at forbedre de faglige resultater - til løbende opfølgning.
  Venlig hilsen
  Gert Jørgensen
  Borgmester 
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen